Zoeken
  • dr. Bob Out

4 hoofddeugden 2 Zienswijzen

De vier hoofddeugden zoals gedefinieerd door Lao Tzu (500 jaar voor Christus), de grondlegger van het filosofische taoïsme, hebben qua filosofie een ander vertrekpunt dan de kardinale deugden zoals die 100 jaar later door Plato zijn geponeerd. Laten we hier eens naar kijken wat dat voor verschillen oplevert.


Core Values Compass

Lao Tzu

Lao Tzu ging uit van de gedachte dat het repliceren van het energieveld waaruit je bent voortgekomen het beste is om verbinding met je oorspronkelijke aard te maken, waardoor je ego je het minste in de weg zit. Hij kwam daardoor tot de volgende 4 hoofddeugden, die allemaal weer andere deugden impliciet vertegenwoordigen.
Tederheid Stel je voor je hebt je eerstgeborene 2 seconden in je handen, wat voor gevoel vervult je dan? Het is het gevoel van Tederheid, zo’n kleine baby die nog niet niets zelf kan, het maakt je teder. Het geeft je het gevoel van liefde voor jouw baby. Dat gevoel creëert liefde voor iemand die je nog nauwelijks kent en die je ook het gevoel geeft om vriendelijk te zijn in plaats van belangrijk. Om te accepteren wat jouw baby ook doet in plaats van te ageren hetgeen een conflict niet doet ontstaan.


Natuurlijke oprechtheid Natuurlijke oprechtheid, goed willen doen voor je baby en oprecht dat willen doen wat in je vermogen ligt. Die aandacht die je hebt voor je baby maakt dat je jezelf wilt zijn, dat je innerlijke rust ervaart en je geest vredig is. De eenvoud van het leven zelf, maar juist ook de enorme complexiteit van de creatie, geeft je een gevoel van mededogen.


Ondersteuning Ondersteuning met vriendelijke woorden, liefdevolle acties en zorg, ondersteunen we de baby. Het is eigenlijk een basisprincipe, we zijn immers sociale wezens. Het is de aandacht die de verbinding maakt en hoe het ons motiveert. Wanneer we geven, delen en ondersteunen dat maakt ons kennelijk gelukkig. Je denkt niet wat zit ervoor mij in. Je denkt minder na over wat je wilt en vindt vreugde in het geven.


Eerbied voor het leven Eerbied voor alles wat leeft is een spiritueel gevoel. Het is wat verbindt en brengt de waardering, verwondering en dankbaarheid voor alles wat er leeft. Deze kijk op het bestaan is gericht om persoonlijke harmonie te ondersteunen. Het mysterie van het leven waarvan we alleen de manifestaties zien, waarbij eerbied de deur die opengaat naar begrip is.


De vier hoofddeugden geven kracht en richting door middel van een sterk vastgehouden innerlijk kompas wat er ook gebeurt. De 4 deugden geven constantheid, standvastigheid en in zekere zin eenvoud in het leven dat complex leek.

Een routekaart naar een simpele waarheid gelegen daar in het universum?


Core Values Compass - Plato

Plato

Plato’s kaart voor je levensreis ziet er anders uit. Zijn uitgangspunt is dat je het juiste wilt doen (uitmuntendheid), omdat dan innerlijke vrede het gevolg is. Hij komt daartoe tot 4 hoofddeugden wijsheid, matigheid, moed en rechtvaardigheid.


Plato ziet de deugd wijsheid, als in standvastigheid, als de leider van de deugden gevolgd door matigheid, moed en rechtvaardigheid.


Wijsheid Wijsheid geeft ons het vermogen om te onderscheiden en daardoor in staat te zijn de juiste actie of beslissing te nemen. Wijsheid wordt gezien als tijdloos, maar ook gezichtsloos. Het is dat we voelen en ervaren, het is een waarheid die niet bewezen hoeft te worden.


Rechtvaardigheid Rechtvaardigheid is het vermogen om eerlijk te zijn en de rechten van anderen te respecteren. Het kan worden gezien in het dagelijks leven als harmonieuze, respectvolle relaties op basis van integriteit. Rechtvaardigheid is verbonden met fundamentele mensenrechten en is de basis van eerlijkheid, gelijkwaardigheid en respect voor verschillen. Als zodanig helpt deze deugd mensen te verenigen en conflicten te voorkomen.


Moed Moed is het vermogen om angst te overwinnen en kracht te hebben ten overstaan van de moeilijkheden waar we mee geconfronteerd worden. Het is het vermogen om het innerlijke besluit te hebben om verleidingen te weerstaan en obstakels te overwinnen. We hebben moed wanneer we bijvoorbeeld in staat zijn om onze eigen verlangens op te offeren voor een rechtvaardige zaak. Moed kan enorme vrijheid en groei brengen; wanneer we die moedige sprong wagen, openen de mogelijkheden zich voor ons. Zonder moed zijn we op drift in zee. Terwijl als we de dag grijpen, alles mogelijk kan worden.


Matigheid Matigheid is het vermogen om de wil te beheersen boven basisinstincten en om eervol te blijven. Het kan worden gezien in het dagelijks leven als het vermogen om onze eetlust en verlangens te beteugelen voor te veel van wat dan ook. We kunnen zeker genieten van de zintuigen en overvloedig zijn, terwijl we gematigdheid, discipline en terughoudendheid tonen. Matigheid is een beetje het 'middenpad'. Het kan beschermen tegen overmaat en onbalans en vereist eenvoud, aanwezigheid en bewustzijn. Ook deze vier hoofddeugden impliceren een groot aantal ander deugden.


De vraag is nu, hoe zou jij richting willen geven aan jezelf en je organisatie, het kompas zoals aangereikt door Plato of de richting die Lao Tzu je aanreikt?